Realfag i barnehagehverdagen

Realfag i hverdagen: I vår barnehagehverdag bruker vi realfag i helt vanlig lek (realfag impIementeres naturlig inn i leken utenom oppsatte grupper). I dag hadde vi sanglek på ettermiddagen i barnehagen hvor vi trillet en stor terning til hverandre. Barna telte med stor iver og glede prikkene på terningen. De sa høyt tallet og viste også tallet med fingrene. Terningen ble så trillet videre til neste i ringen til felles sang. 😀 "Realfag er gøy!". Samarbeid og sangglede får også fokus i denne form for lek. 😀😀😀😀