Satsningsområde

Språk har stor betydning for barnets generelle trivsel, glede og utvikling. Derfor er språk og lek vårt satsningsområde. Vi bruker snakkepakken som vårt pedagogiske verktøy.