Sykdom

Barnets allmenntilstand må være slik at barnet etter sykdom kan være i normal aktivitet, og kan oppholde seg ute. Ved alvorlig smittefarlig sykdom er det viktig at foreldre informerer barnehagen slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

Feber
Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen 
Omgangssyke og diaré Barnet skal være hjemme i 48 timer etter siste sykdomstegn
 Vannkopper
Barnet kan komme i barnehagen igjen når det er tørre skorper på alle utslett
 Øyekatar Oppsøk lege slik at det kan avklares om barnet trenger behandling. Barnet kan komme i barnehagen etter evnt behandling er startet.
 Brannkopper Barnet kan gå i barnehagen når sårene ikke lenger væsker, eller de kan tildekkes godt
 Hodelus  Kjøp reseptfri medisin på apoteket. Barnet kan komme i barnehagen etter påstartet behandling