Overgang barnehage - skole

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barnets overgang fra barnehage til 1. klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Barnehagen og skolen har felles ansvar for at barna kan møte ulikheter med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Med førskoletreningen ønsker vi at barna skal bli vant med å:

  • snakke en av gangen
  • ta hensyn
  • hjelpe hverandre
  • sitte rolig
  • ta imot beskjeder
  • avslutte en oppgave
  • holde orden på tingene sine.

Vi vil jobbe på ulike måter, blant annet med: samtale, tall, bokstaver, spill, rim og regler, former, konkreter, begrepstrening, formig. Dette gjør vi gjennom det pedagogiske verktøyet - Trampoline. Førskoletreningen skal være gøy og lærerikt.