Ansatte

Lille-Strømsbu barnehage

Elin Alfsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Elin er utdanndt pedagog og har bachelor i pedagogikk. Hun jobber i Lille-Strømsbu barnehage som pedagog-vikar i 20 prosent hver mandag og er vikar ved behov utenom dette. Hun jobber til daglig i bolig for psykisk utviklingshemmede.

Kjell Christian Fosback Larsen

Stilling: Førskolelærer

Renate Dale

Stilling: Styrer
916 47 874
renate.dale@gmail.com

Benedikte Johannesen

Stilling: Førskolelærer

Anne-Mette Johansen

Stilling: Assistent

Anne Mette jobber 80 prosent som assistent og har tatt barne- og ungdomsarbeider- studier på videregående.

Tone Haglund

Stilling: Assistent

Ida Elisabeth Lynghaug

Stilling: Eier

Andre ansatte